Sitemap

Děti mají ploché hlavy kvůli kombinaci genetiky a prostředí.Děti se rodí s měkkým místem na temeni hlavy, které se může časem zploštit, pokud nemají dostatek prostoru k růstu.

Co způsobuje, že děti mají ploché hlavy?

Obvykle se s nimi rodí miminka s plochou hlavou.Ploché hlavy mohou být způsobeny řadou věcí, včetně genetiky a vrozených vad.Některým dětem se také mohou vyvinout ploché hlavy, protože mají na hlavě hodně vlasů.Pokud je hlava dítěte příliš velká pro jeho tělo, tlak z vlasů může způsobit zploštění lebky.Děti, které mají ploché hlavy, mají často problémy se zrakem a sluchem kvůli tvaru hlavy.Mohou mít také potíže s dýcháním a polykáním.Pokud se obáváte, že vaše dítě má aflahead, poraďte se se svým lékařem nebo pediatrem.Existují léčebné postupy pro děti, které mají ploché hlavy, a většina lidí z nich nakonec vyroste, když stárnou.

Je běžné, že miminka mají ploché hlavičky?

Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože se může lišit v závislosti na individuální genetice a prostředí dítěte.Někteří odborníci se však domnívají, že ploché hlavy jsou častější u dětí, které se narodily předčasně nebo mají nízkou porodní váhu.Navíc u dětí, které se narodí s určitými tvary hlavy (jako je hlava ve tvaru vejce), je pravděpodobnější, že se u nich vyvinou ploché hlavy.Někteří rodiče také uvádějí, že jejich děti měly od narození ploché hlavičky, i když během raného vývoje nezaznamenaly žádné problémy.Celkově je však příčina plochých hlav stále neznámá.

Pokud si všimnete, že má vaše dítě zploštělou hlavičku, nebo pokud máte obavy z tohoto stavu, je důležité poradit se s lékařem.Lékař může doporučit různé testy, aby zjistil příčinu tvaru hlavy a zda je nutná nějaká léčba.Ve většině případů však Flat Heads nepředstavuje žádná zdravotní rizika a časem se sama upraví.

Jak mohou rodiče zabránit tomu, aby jejich děti měly ploché hlavičky?

Děti mají ploché hlavy z mnoha důvodů.Některá miminka se rodí s plochými hlavami, protože jejich lebky nejsou plně vyvinuté.Jiná miminka mají ploché hlavy, protože mají velmi velký mozek nebo mají příliš malou lebku.Některá miminka mají ploché hlavy, protože mají vrozené vady, které způsobují, že jejich hlava je tvarována odlišně od hlavy ostatních dětí.Konečně, některá miminka dostanou ploché hlavičky jednoduše proto, že se narodila předčasně nebo během obtížného porodu.

Pokud si všimnete, že má vaše dítě zploštělou hlavičku, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zabránili jeho zhoršení a/nebo způsobení dlouhodobých problémů:

  1. Ujistěte se, že vaše dítě má dostatek dobrého spánku – děti, které dobře spí, mívají zdravý mozek a lebky.Pokud má vaše dítě problémy se spánkem, zkuste mu pomoci usnout pomocí šumového stroje nebo zařízení na bílý šum.
  2. Vyhněte se tlaku na hlavu vašeho dítěte – Nepoužívejte těsné obvazy, čepice nebo helmy, když dítě nosíte nebo když spí.Tyto typy tlaků mohou způsobit ještě rychlejší zploštění lebky.Místo toho zkuste použít měkké hadříky a přikrývky, do kterých dítě během přepravy a před spaním zabalíte.
  3. Docházet na pravidelné prohlídky – Je důležité, aby se rodiče pravidelně domlouvali se svým lékařem, aby mohli sledovat vývoj mozku a lebky svého dítěte (a aby mohly být případné problémy včas vyřešeny). Pediatr bude také schopen provádět testy, jako jsou rentgenové paprsky a MRI, aby zjistil, zda existují nějaké základní příčiny zploštělé hlavy dítěte (jako jsou vrozené vady).
  4. Poučte sebe i ostatní o nebezpečí zploštění hlavičky miminka – Promluvte si otevřeně se členy rodiny, přáteli, spolupracovníky atd.

Jaké jsou důsledky narození dítěte s plochou hlavou?

Když má miminko plochou hlavičku, může to mít mnoho následků.Mezi nejběžnější patří:

  1. Obtížné krmení, protože ústa dítěte nejsou správně umístěna, aby mohla přijímat potravu.
  2. Problémy s dýcháním, protože dýchací cesty dítěte nejsou dostatečně široké, aby mohly snadno dýchat.
  3. Obtížnější je naučit se chodit a rozvíjet koordinační schopnosti.
  4. Zvýšené riziko rozvoje dětské mozkové obrny nebo jiného vážného tělesného postižení v důsledku nedostatečného normálního vývoje mozku od narození.

Ovlivňuje tvar hlavy dítěte jejich zdraví?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože hlavy dětí se mohou z různých důvodů lišit tvarem.Některá miminka mohou mít ploché hlavičky, protože se narodila předčasně nebo měla těžký porod.Jiná miminka mohou mít ploché hlavy, protože jejich rodiče jsou asijského původu a mívají užší lebky.Neexistuje však žádný důkaz, že by plochá hlavička škodila zdraví dítěte.Ve skutečnosti se někteří odborníci domnívají, že mít kulatější hlavu může být zdravější, protože snižuje riziko vzniku onemocnění, jako je dětská mozková obrna nebo vývojové opoždění.V konečném důsledku je na každém jednotlivém rodiči, aby se rozhodl, zda má obavy o tvar hlavy svého dítěte a zda chce vyhledat lékařskou pomoc nebo léčbu.

Zmizí plochá hlavička mého miminka sama?

Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože ploché hlavy dětí se mohou velmi lišit tvarem a velikostí.Některé děti mohou mít mírné případy ploché hlavy, zatímco jiné mohou vyvinout závažnější případy, které vyžadují lékařskou péči.Ve většině případů však ploché hlavy po čase postupně samy odezní.Pokud má vaše dítě zvláště výrazný případ ploché hlavy, můžete se poradit s lékařem nebo pediatrem o další radu.

Kdy bych si měl dělat starosti s tvarem hlavy svého dítěte?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože závisí na individuálních rysech dítěte a tvaru hlavy.Nicméně některé obecné rady, které mohou být užitečné, zahrnují: pokud má vaše dítě ploché nebo výrazné čelo; pokud se jim zadní část hlavy zdá příliš velká ve srovnání se zbytkem jejich lebky; nebo pokud mají uši neobvyklého tvaru, možná budete chtít kontaktovat svého lékaře nebo pediatra pro další posouzení.Navíc, i když neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak zabránit tomu, aby se u dítěte vyvinula plochá hlavička, dodržení některých jednoduchých pokynů, jako je kojení výhradně během prvních šesti měsíců a vyhýbání se nadměrnému používání kojenecké výživy, může pomoci snížit riziko.Pokud se obáváte o tvar hlavy vašeho dítěte, je vždy nejlepší poradit se se zdravotníkem.

Jaká je léčba pro miminko s plochou hlavičkou?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože ploché hlavy mohou být způsobeny řadou faktorů.Některé léčebné postupy, o které se lze pokusit, však zahrnují nošení helmy při sportovních aktivitách a používání polštáře k podepření hlavy při spánku, aby se pomohl upravit tvar lebky.Pokud tato opatření nefungují, může být nezbytný chirurgický zákrok, aby se lebka znovu zarovnala.Ploché hlavy nejsou obvykle smrtelné, ale mohou způsobit významné zpoždění ve vývoji, pokud nejsou včas opraveny.

Existují nějaká rizika spojená s korekcí ploché hlavy?

Nejsou známa žádná rizika spojená s korekcí ploché hlavy.Pokud má dítě plochou hlavičku, je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, aby nedošlo k postižení mozku dítěte.V některých případech může být nutná operace k nápravě stavu.

Jak dlouho trvá oprava ploché hlavy?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože závisí na různých faktorech, včetně závažnosti ploché hlavy a věku dítěte.Obecně však obvykle trvá oprava ploché hlavy asi dva týdny.V některých případech to ale může kvůli náročnosti opravy trvat déle.

Jaká je úspěšnost fixingaflathead?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože závisí na různých faktorech, včetně závažnosti ploché hlavy a na tom, zda má dítě jiné zdravotní problémy, které je třeba řešit.Podle některých odborníků však fixace ploché hlavy u dětí obvykle vede k 95% úspěšnosti.To znamená, že 5 ze 100 miminek zažije nějakou formu komplikací zploštění hlavičky, ale tyto problémy jsou obvykle malé a lze je vyřešit správnou péčí.V případech, kdy je plochá hlava závažnější nebo je doprovázena jinými zdravotními problémy, jako je závažné neurologické poškození nebo strukturální abnormality, může být k nápravě problému vyžadován chirurgický zákrok.

Všechny kategorie: Zdraví