Sitemap

Myomy jsou nezhoubné nádory, které rostou v děloze.Mohou způsobit bolest, silnou menstruaci a neplodnost.Myomy lze odstranit chirurgicky. Jaká jsou rizika myomů?Rizika vzniku myomů závisí na velikosti a umístění myomu.Nejčastějším rizikem je, že se myom stane rakovinovým.Mezi další rizika patří: bolesti pánve, silná menstruace, neplodnost a potrat. Můžete otěhotnět, pokud máte myomy?Ano, můžete otěhotnět, pokud máte myomy.Vaše plodnost však může být ovlivněna velikostí a umístěním vašeho myomu.Pokud uvažujete o otěhotnění, je důležité promluvit si se svým lékařem o vaší konkrétní situaci.“

Fibroidy jsou nezhoubné nádory, které rostou v děloze (lůně). Mohou způsobit bolest, silnou menstruaci a neplodnost.Myomy lze odstranit chirurgicky (postup zvaný hysterektomie).

Existuje mnoho různých typů fibroidů, ale všechny sdílejí některé společné rysy: jsou tvořeny buňkami, které rostou společně ve shlucích; obvykle měří méně než 3 cm (1 palec) v průměru; často se vyskytují u žen starších 35 let; a zřídka způsobují jakékoli příznaky, dokud nedosáhnou velké velikosti nebo nezačnou produkovat abnormální menstruační krvácení (menstruaci).

Většina případů rakoviny dělohy se vyvíjí z malých výrůstků známých jako endometrióza nebo adenomyóza, které vycházejí mimo dělohu, ale migrují do ní vejcovody nebo vaječníky – tyto léze obvykle neobsahují žádnou tkáň z dělohy samotné!Ve skutečnosti pouze 2-5 % všech rakovin dělohy vzniká z těchto klasických „děložních“ lézí!Nepropadejte panice, pokud se během každoročního fyzického vyšetření objeví jeden nebo více děložních polypů – benigních výrůstků nalezených při ultrazvukovém vyšetření –, protože to neznamená, že je s vaším reprodukčním zdravím něco špatného, ​​než že máte zvýšené riziko rozvoje vaječníků. rakovina na cestě!

Existuje několik faktorů, které zvyšují šanci ženy na rozvoj rakoviny dělohy, včetně jejího věku v době diagnózy (čím starší je žena, když se u ní rakovina dělohy, obecně řečeno), zda podstoupila předchozí gynekologické operace, jako jsou hysterektomie nebo potraty, které by mohly odstranit zdravé tkáně kolem jejího lůna vedoucí k prekancerózním změnám; kouření cigaret, které zvyšuje hladinu estrogenu; nošení nadměrné tělesné hmotnosti, která vytváří zvýšený tlak na orgány v celém našem těle, včetně našich děloh; vystavení environmentálním toxinům, jako jsou pesticidy nebo průmyslové chemikálie; atd... takže mějte všechny tyto věci na paměti, pokud byste někdy přemýšleli, zda není něco v nepořádku s vaším reprodukčním zdravím!

Navzdory těmto obavám však celková míra výskytu rakoviny dělohy zůstává relativně nízká ve srovnání s jinými rakovinami postihujícími ženy během jejich života – což z toho dělá jednu podmínku, kdy včasné odhalení prostřednictvím pravidelných screeningů může skutečně zachránit život!

Nyní zpět k diskuzi o tom, co se stane, když se u někoho objeví rakovina dělohy...U pacientů, kteří mají onemocnění ve stadiu I nebo II v době diagnózy, možnosti léčby zahrnují chirurgický zákrok následovaný chemoterapií/radiační terapií v závislosti na stadiu nádoru. U pacientů, kteří mají pokročilé onemocnění, mohou možnosti léčby zahrnovat samotnou radiační terapii následovanou chemoterapií/radiační terapií v závislosti na stádium nádoru.. Celková míra přežití se rok od roku zlepšuje, a to především díky pokrokům v klinické péči a dostupné podpůrné léčbě, jako je chemoterapie/radiační terapie.

Co způsobuje myomy?

Myomy se mohou vyvinout u každé ženy, ale jsou častější u žen starších 35 let.Myomy mohou růst kdekoli v děloze, ale nejčastěji se nacházejí v blízkosti děložního čípku nebo ve spodní části dělohy.Myomy mohou způsobit bolesti pánve a silnou menstruaci.Mohou také vést k neplodnosti, pokud se zvětší natolik, že zablokují tok menstruační krve. Neexistuje žádná příčina fibroidů, ale mohou být způsobeny kombinací faktorů včetně genetiky, hormonů, obezity a určitých zdravotních stavů, jako je endometrióza. .Většina případů fibroidů je benigních (nerakovinných), ale příležitostně se mohou stát rakovinnými.Pokud máte myomy a zaznamenáte jakékoli neobvyklé příznaky, jako je silná bolest nebo krvácení, okamžitě vyhledejte svého lékaře. Neexistuje žádný známý způsob, jak zabránit rozvoji myomů, ale změny životního stylu – jako je snížení hmotnosti a pravidelné cvičení – mohou pomoci snížit jejich velikost. a závažnost v průběhu času. Pokud si myslíte, že byste mohli mít myomy, je důležité si o svých příznacích promluvit se svým lékařem, aby vás mohl zhodnotit a v případě potřeby doporučit léčbu."Můžete otěhotnět s myomem?"

Fibroidní nádory jsou v děložní tkáni vzácným jevem, ale pokud jsou přítomny, může tento stav vést k řadě komplikací, včetně: nepravidelné menstruace; neplodnost; zvýšené riziko mimoděložního těhotenství (těhotenství mimo dělohu); pánevní bolest; silná menstruace; potíže s otěhotněním kvůli obstrukci zvětšeným fibroidním tumorem (nádory).I když v současné době není k dispozici žádný lék na tyto nádory, existuje řada léčebných postupů, které by mohly zlepšit kvalitu života postižených, včetně chirurgického zákroku; radiační terapie; chemoterapie; hormonální terapie atd

Většina (přibližně 80 %) všech nádorů dělohy je benigních, ale asi 10 % nakonec přejde do maligní formy, která pak vyžaduje další léčbu v závislosti na jejím stadiu, tj. metastatická rakovina bude vyžadovat různé typy/kombinační terapie než primární rakovina, která se nerozšířila dále. původní stránky

Zatímco některé ženy hlásí úspěšné těhotenství po diagnóze nádoru dělohy, jiné zjišťují, že jejich plodnost klesá poté, co byla diagnostikována kvůli různým vedlejším účinkům spojeným s různými nabízenými způsoby léčby.

Celkově je však jasné, že pokud jsou odhaleny dostatečně včas, mnoha komplikacím souvisejícím s nádory dělohy lze předejít nebo je alespoň minimalizovat včasnou detekcí a vhodnými možnostmi léčby.

Jsou myomy rakovinné?

Jaké jsou příznaky myomů?Jak můžete léčit myomy?Jaká rizika jsou spojena s myomy?Existuje lék na myomy?Může operace myomů pomoci je snížit nebo odstranit?

Fibroidy jsou nezhoubné výrůstky v děloze, které mohou způsobit bolest, nepravidelné krvácení a neplodnost.V některých případech mohou být rakovinné, ale to je vzácné.Nejčastějšími příznaky myomů jsou pánevní bolesti, silná menstruace a potíže s otěhotněním.Možnosti léčby zahrnují léky, chirurgický zákrok (odstranění myomu) a radiační terapii.Neexistuje žádný známý lék na fibrózy, ale často je lze snížit nebo odstranit léčbou.S jejich výskytem jsou spojena také rizika, včetně zvýšeného rizika vzniku rakoviny vaječníků.Celkově však většina žen, které mají fibroidy, zažívá jen málo negativních účinků, pokud vůbec nějaké.

Jak časté jsou myomy?

Jaké jsou příznaky myomů?Jak můžete léčit myomy?Jaká rizika jsou spojena s myomy?Mohou myomy způsobit neplodnost?Co je to myomektomie?Co je laparoskopická myomektomie?

Fibroidní nádory jsou benigní výrůstky, které se mohou vyskytovat v jakékoli části těla.Skládají se z pojivové tkáně a svalů a mohou dorůst až do velikosti několika palců.Fibroidní nádory tvoří asi 1 % všech gynekologických nádorů, ale mnohem častěji se vyskytují u žen nad 50 let.

Neexistuje žádný definitivní způsob, jak zjistit, zda máte fibroidní nádor, protože často mohou zůstat roky nezjištěny.Mezi nejčastější příznaky fibroidních nádorů patří: silná menstruace, pánevní bolest, dušnost, potíže s dýcháním nosem, nevolnost nebo zvracení, únava a přibývání na váze.Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků a máte podezření, že byste mohli mít myom, poraďte se prosím se svým lékařem.

Nejlepším způsobem léčby fibroidního nádoru je obvykle jeho chirurgické odstranění.K odstranění fibroidů se používají dva hlavní typy operací: otevřená operace (myomektomie) a laparoskopická operace (laparoskopická myomektomie). Oba postupy zahrnují provedení malých řezů do kůže a následné použití speciálních nástrojů k odstranění nádoru kus po kusu.V závislosti na velikosti a umístění nádoru může kterýkoli postup později vyžadovat další chirurgický zákrok.Dlouhodobý výhled pro oba typy operací je obecně dobrý; mohou se však vyskytnout některé menší vedlejší účinky, které vyžadují pokračující léčbu, jako je snížená plodnost nebo inkontinence.Celkově však většina žen zjistila, že se kvalita jejich života po absolvování jakéhokoli typu operace zlepšuje.

Můžete otěhotnět s myomy?

Na tuto otázku neexistuje definitivní odpověď, protože fibroidy mohou potenciálně ovlivnit plodnost mnoha způsoby.Některé ženy, které mají myomy, mají potíže s otěhotněním kvůli jejich zvětšené velikosti a/nebo umístění, zatímco jiné mohou být schopny otěhotnět zcela bez problémů.Vždy je však důležité promluvit si se svým lékařem o své konkrétní situaci, abyste získali co nejpřesnější informace. Obecně platí, že existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zvýšili své šance na početí, pokud máte myomy:1 ) Promluvte si se svým lékařem o možných léčebných postupech nebo postupech, které by mohly pomoci snížit velikost nebo umístění vašich fibroidů. 2) Ujistěte se, že pravidelně cvičíte a zdravě se stravujete.Oba tyto faktory mohou pomoci zlepšit celkové zdraví a mohou také zlepšit úroveň plodnosti.3) Pokud jste již těhotná, mějte na paměti, že Týden zvyšování povědomí o myomech (který se koná každý rok na začátku května) je skvělý čas na otázky týkající se myomů. zdraví a těhotenství od vašeho poskytovatele zdravotní péče.4) A konečně, neváhejte se obrátit na podporu, pokud máte pocit, že se potýkáte s neplodností kvůli svým fibroidům – existuje mnoho zdrojů dostupných online a prostřednictvím místních organizací, jako je Fertility Network International (FNI). Můžete otěhotnět s myomem?Neexistuje žádná definitivní odpověď, protože fibroidy mohou potenciálně ovlivnit plodnost mnoha způsoby.Některé ženy, které mají myomy, mají potíže s otěhotněním kvůli jejich zvětšené velikosti a/nebo umístění, zatímco jiné mohou být schopny otěhotnět zcela bez problémů.Vždy je však důležité promluvit si se svým lékařem o vaší konkrétní situaci, abyste nejen získali co nejpřesnější informace, ale také dostali pokyny, jak se nejlépe vypořádat s případnými překážkami na cestě.- Promluvte si se svým lékařem o možných léčbách nebo postupech To by mohlo pomoci zmenšit velikost nebo umístění vašeho myomu – ujistěte se, že pravidelně cvičíte a jíte zdravou stravu – pokud jste již těhotná, mějte na paměti, že týden na zvyšování povědomí o myomech je skvělý čas na to, abyste se zeptali na zdraví myomů a těhotenství Od svého poskytovatele zdravotní péče – konečně neváhejte sáhnout po podpoře, pokud máte pocit, že se potýkáte s neplodností kvůli vašim FibrosdsSources: https://www.webmd.com/fibromyalgia/guide/can-you-get-pregnant -with-fibroids#1 http://www2ahealthcareprovidersguildonlinecom/articleview?articleId=29&articleType=Article&catalogId=10051&categoryId=5191&subCategoryId=10

MŮŽETE OTĚHOTNĚT S fibroidy?

Neexistuje žádná definitivní odpověď, protože fibroidy mohou potenciálně ovlivnit plodnost mnoha způsoby.Některé ženy, které mají myomy, mají potíže s otěhotněním kvůli jejich zvětšené velikosti a/nebo umístění, zatímco jiné mohou být schopny otěhotnět zcela bez problémů.Vždy je však důležité promluvit si se svým lékařem o své konkrétní situaci, abyste získali co nejpřesnější informace a pokyny, jak se nejlépe vypořádat s případnými překážkami na cestě.

OBECNĚ

Existuje jen málo věcí, které mohou pouze zvýšit šance na početí, pokud máte fibrosd, ale také zlepšit celkový zdravotní stav a lze předpokládat, že budou konzumovat každou zdravou stravu a pravidelné cvičení.

Způsobují myomy bolest?

Jaké jsou příznaky myomů?Jak můžete léčit myomy?Jaká rizika jsou spojena s myomy?Mohou myomy způsobit neplodnost?Existují nějaké vedlejší účinky při léčbě fibroidů?Léčí operace odstranění myomu bolest a neplodnost spojenou s myomy?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože zkušenost každé ženy s fibroidy bude jiná.Některé obecné tipy, které vám mohou pomoci, však zahrnují:

- Pravidelné užívání ibuprofenu nebo jiných léků proti bolesti pro úlevu od myomové bolesti.

- Vyhýbejte se činnostem, které zhoršují stav, jako je zvedání těžkých břemen nebo namáhání.

- Omezení příjmu tekutin, pokud je otok břicha závažný.

- Navštivte zdravotnického pracovníka, který se specializuje na zdravotní problémy žen, jako je gynekolog nebo porodník/gynekolog (OB/GYN), aby vám poradili, jak zvládat myomatickou bolest a zlepšovat výsledky plodnosti.

Lze myomy odstranit bez operace?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože fibroidy se mohou výrazně lišit ve velikosti a tvaru.V závislosti na typu myomu a jeho velikosti však někteří lidé mohou být schopni je odstranit bez operace.

Pokud uvažujete o odstranění fibroidů, váš lékař pravděpodobně provede fyzikální vyšetření a provede řadu testů, aby určil, zda jsou benigní (nezhoubné) nebo rakovinné.Pokud jsou benigní, může vám lékař doporučit, abyste před zvažováním operace vyzkoušeli přirozené metody, jako jsou změny stravy nebo cvičení.Pokud je fibroid rakovinný, může být nutná operace k jeho odstranění.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro operaci k odstranění fibroidů, ujistěte se, že si promluvte se svým lékařem o všech svých možnostech, abyste pro sebe mohli získat tu nejlepší možnou péči.

Jaké jsou různé typy léčby fibroidů?

Jaká jsou rizika a přínosy léčby myomů?Jaké jsou různé typy operací myomů?Jaké jsou možné vedlejší účinky operace myomu?Můžete otěhotnět po operaci myomu?Jak mohu předejít vzniku fibroidů?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože zkušenost každé ženy s fibroidy je jedinečná.Nicméně některé obecné rady, které mohou pomoci, zahrnují: vyhýbat se těžkému zvedání, pravidelně cvičit, jíst vyváženou stravu a udržovat si zdravou váhu; pravidelné kontroly u svého lékaře; a otevřeně mluvit o svých obavách se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Léčba fibroidů se liší v závislosti na jejich velikosti, umístění a závažnosti.Ve většině případů lékaři předepíší léky nebo operaci k odstranění myomu.Chirurgický zákrok lze provést otevřeným nebo laparoskopickým postupem.Nejběžnějším typem operace se nazývá laparoskopie, která využívá malé řezy, které umožňují chirurgům vidět dovnitř těla, aniž by ho úplně otevřeli.Mezi další léčebné postupy patří kryoterapie (zmrazení), radiační terapie a embolizace (blokáda).

Rizika spojená s léčbou myomů zahrnují krvácení, infekci, bolest během nebo po operaci, poškození nervů a neplodnost.Existují také potenciální vedlejší účinky jakéhokoli typu léčby, včetně nevolnosti, zvracení, únavy a vypadávání vlasů.Některé ženy mají po léčbě myomů dlouhodobé vedlejší účinky, jako je endometrióza (stav, kdy tkáň podobná děložní výstelce roste mimo dělohu).Můžete otěhotnět po operaci myomu?Na tuto otázku je těžké odpovědět, protože situace každé ženy je jedinečná.Některé ženy, které po léčbě fibroidů úspěšně otěhotněly, uvádějí, že nebyly schopny otěhotnět před operací, zatímco jiné uvádějí, že po léčbě mohly otěhotnět, ale poté se během těhotenství vyskytly komplikace, jako je vysoký krevní tlak nebo gestační diabetes mellitus (DM). Je důležité promluvit si se svým poskytovatelem zdravotní péče o vaší konkrétní situaci, abyste zjistili, zda máte nárok na léčbu neplodnosti po léčbě fibroidů.Jak mohu předejít vzniku fibroidů?Prevence zahrnuje udržení zdravé hmotnosti vyhýbáním se obezitě a dostatkem pohybu; jíst vyváženou stravu včetně dostatku ovoce a zeleniny; omezení zpracovaných potravin; vyhýbání se kouření; mírné pití alkoholu; užívání antikoncepčních pilulek, pokud je používáte správně; praktikování bezpečného sexu včetně používání kondomů pokaždé, když máte sex; a měsíční stěry z papání. Můžete otěhotnět, pokud máte více typů fibroidních nádorů?Na tuto otázku nelze definitivně odpovědět, protože situace každé ženy je jedinečná, ale existuje několik obecných tipů, které mohou pomoci, včetně: vyhledání rady od zdravotníka specializovaného na reprodukční zdraví, sledování menstruačního cyklu, každodenního užívání multivitaminů, konzumace umírněných dávek. vlákniny ;vyhýbání se nadměrnému příjmu kofeinu ;pravidelná fyzická aktivita .

.Jaký je nejlepší způsob, jak zabránit návratu myomů po léčbě?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.Některé faktory, které mohou ovlivnit, zda můžete nebo nemůžete otěhotnět po léčbě myomů, zahrnují váš věk, velikost a umístění vašeho myomu a typ léčby, kterou dostáváte.Mnoho žen zjišťuje, že léčba neplodnosti, jako je oplodnění in vitro (IVF), je úspěšná, pokud se používá v kombinaci s jinými metodami antikoncepce, jako jsou kondomy nebo antikoncepční pilulky.Vždy je však důležité promluvit si s poskytovatelem zdravotní péče o vaší konkrétní situaci, než se pokusíte otěhotnět.Existuje mnoho různých způsobů, jak zabránit návratu fibroidů po léčbě; někteří lidé zjišťují, že změny ve stravování nebo cvičení jim pomáhají cítit se celkově lépe a mohou pomoci snížit riziko, že se v budoucnu znovu rozvinou myomy.Pokud se během těhotenství objeví nějaké problémy, určitě se poraďte se svým lékařem.Budou schopni poskytnout další rady, jak o sebe v této době nejlépe pečovat.

.Jak poznám, že mám fibroidy?

Jaké jsou příznaky fibroidů?Jak se mohu zbavit fibroidů?Jaká rizika jsou spojena s myomy?Může mi operace myomu pomoci otěhotnět?Co je laparoskopická operace myomů?Jaké jsou přínosy a rizika laparoskopické operace myomů?Lze laserové ošetření použít k léčbě fibroidních nádorů?Pokud ano, jaké jsou výhody a rizika laserové léčby fibroidních nádorů?Fungují nějaké jiné způsoby léčby fibroidních nádorů?Pokud ano, jaké jsou názvy a podrobnosti těchto ošetření?

Fibroidy (také známé jako leiomyomy) jsou benigní výrůstky, které se mohou vyskytovat v jakékoli části těla.Jsou tvořeny tkání, která abnormálně roste v reakci na hormonální signály.Nejčastějším místem, kde se myomy vyskytují, jsou stěny dělohy žen (vnější vrstva dělohy), ale mohou se tvořit i v jiných částech těla, například kolem močového měchýře nebo uvnitř pochvy.

Neexistuje žádná příčina fibroidů, ale mohou být spojeny s určitými stavy, jako je syndrom polycystických vaječníků (PCOS). Většina žen, které mají fibroidy, nikdy nezaznamená žádné příznaky.Některé ženy však mohou pociťovat bolesti pánve nebo silnou menstruaci.Ve vzácných případech se může uvnitř fibroidního nádoru vyvinout velká bulka zvaná myom.Pokud k tomu dojde, měli byste okamžitě navštívit svého lékaře, protože by to mohlo znamenat základní rakovinné onemocnění.

Pokud máte obavy o své zdraví nebo pokud zaznamenáte nějaké neobvyklé změny ve svém menstruačním cyklu, je důležité, abyste si o svých příznacích promluvili se svým lékařem.Váš lékař může provést fyzickou prohlídku a provést testy, aby zjistil, zda máte fibroidy.Pokud je máte, může vám lékař doporučit různé způsoby léčby k jejich odstranění.Patří sem léky a operace (jako je hysterektomie). Před rozhodnutím o léčbě je důležité prodiskutovat všechny možnosti se svým lékařem.

Existuje několik způsobů, jak se vyhnout otěhotnění, když máte myomy: Měla byste používat účinnou antikoncepci jak během pravidelných menstruačních cyklů, tak i když užíváte antikoncepční pilulky speciálně určené pro osoby s problémy s plodností (jako je metformin). Pokud je to možné, měli byste se také vyhnout sexuální aktivitě během menstruace, protože to zvyšuje riziko otěhotnění. Pokud otěhotníte v době, kdy máte myomy, existuje šance, že těhotenství bude obtížné – zvláště pokud máte velké léze (fibroadenomy) na obou stranách dělohy. V některých případech může být k zajištění úspěšného těhotenství nezbytné chirurgické odstranění celé dělohy nebo její části.

Byl mi diagnostikován fibrod, co mám teď dělat?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.Situace každé ženy je jedinečná a bude vyžadovat jiný přístup.Některé věci, které byste měli zvážit, zahrnují:

-vyhledat radu od svého lékaře nebo jiných zdravotnických odborníků, kteří mají znalosti o myomech

- užívání léků předepsaných lékařem ke zmenšení myomů (pokud způsobují příznaky)

- podstoupení chirurgického zákroku, pokud jsou myomy velké, způsobují neprůchodnost vejcovodů nebo způsobují bolest nebo neplodnost

-používáte léčbu neplodnosti, jako je in vitro fertilizace (IVF), pokud máte potíže s otěhotněním sama.Existuje mnoho možností, takže je důležité promluvit si s odborníkem na plodnost o tom, co by pro vás mohlo být nejlepší.

Všechny kategorie: Zdraví