Sitemap

Myom är godartade tumörer som växer i livmodern.De kan orsaka smärta, tung mens och infertilitet.Myom kan avlägsnas genom operation. Vilka är riskerna med att ha myom?Riskerna med att ha myom beror på myomets storlek och placering.Den vanligaste risken är att ett myom blir cancer.Andra risker inkluderar: bäckensmärta, tunga mens, infertilitet och missfall. Kan du bli gravid om du har myom?Ja, du kan bli gravid om du har myom.Din fertilitet kan dock påverkas av storleken och placeringen av ditt myom.Om du funderar på att bli gravid är det viktigt att prata med din läkare om din specifika situation."

Myom är godartade tumörer som växer i livmodern (livmodern). De kan orsaka smärta, kraftiga menstruationer (menstruationsflöde) och infertilitet.Myom kan avlägsnas genom kirurgi (en procedur som kallas hysterektomi).

Det finns många olika typer av myom men alla delar vissa gemensamma drag: de består av celler som växer ihop i kluster; de mäter vanligtvis mindre än 3 cm (1 tum) i diameter; de förekommer ofta hos kvinnor över 35 år; och de orsakar sällan några symtom förrän de når en stor storlek eller börjar ge onormala menstruationsblödningar (mens).

De flesta fall av livmodercancer utvecklas från små utväxter som kallas endometrios eller adenomyos som har sitt ursprung utanför livmodern men migrerar in i den genom äggledarna eller äggstockarna – dessa lesioner innehåller vanligtvis inte någon vävnad från livmodern själv!Faktum är att bara 2-5% av all livmodercancer uppstår från dessa klassiska "livmoderskador"!Så få inte panik om under en årlig fysisk undersökning en eller flera livmoderpolyper – godartade utväxter som hittats under en ultraljudsundersökning – upptäcks eftersom detta inte betyder att det är något fel på din reproduktiva hälsa annat än att du eventuellt löper ökad risk att utveckla äggstockar cancer på vägen!

Det finns flera faktorer som ökar en kvinnas chans att utveckla livmodercancer inklusive hennes ålder vid diagnos (ju äldre en kvinna är när hon utvecklar livmodercancer, generellt sett), oavsett om hon har genomgått tidigare gynekologiska operationer såsom hysterektomi eller aborter som kan ta bort friska vävnad runt hennes livmoder som leder till precancerösa förändringar; röka cigaretter vilket ökar östrogennivåerna; bära överskott av kroppsvikt som lägger ökat tryck på organ i hela våra kroppar inklusive våra livmoder; exponeras för miljögifter som bekämpningsmedel eller industrikemikalier.; etc... så snälla håll alla dessa saker i åtanke om du någonsin undrar om något kan vara fel med din reproduktiva hälsa!

Trots dessa farhågor förblir dock den totala incidensen av livmodercancer relativt låg jämfört med andra cancerformer som drabbar kvinnor under hela deras livstid - vilket gör det till ett tillstånd där tidig upptäckt genom regelbundna screeningar faktiskt kan rädda liv!

Nu tillbaka till att diskutera vad som händer om någon utvecklar livmodercancer...För patienter som har sjukdom i steg I eller II vid tidpunkten för diagnosen inkluderar behandlingsalternativ kirurgi följt av kemoterapi/strålbehandling beroende på tumörstadium. För patienter som har avancerad sjukdom kan behandlingsalternativ inkludera enbart strålbehandling följt av kemoterapi/strålbehandling beroende på tumörstadiet... Den totala överlevnaden fortsätter att förbättras år efter år, till stor del tack vare framsteg som gjorts inom både klinisk vård och tillgängliga stödbehandlingar som kemoterapi/strålbehandling.

Vad orsakar myom?

Myom kan utvecklas hos alla kvinnor, men är vanligare hos kvinnor över 35 år.Myom kan växa var som helst i livmodern, men finns oftast nära livmoderhalsen eller i den nedre delen av livmodern.Myom kan orsaka bäckensmärta och kraftiga mens.De kan också leda till infertilitet om de förstoras tillräckligt för att blockera flödet av menstruationsblod. Det finns ingen orsak till myom, men de kan orsakas av en kombination av faktorer inklusive genetik, hormoner, fetma och vissa medicinska tillstånd som endometrios .De flesta fall av myom är godartade (icke-cancerösa), men ibland kan de bli cancerösa.Om du har myom och du upplever några ovanliga symtom som svår smärta eller blödning, kontakta din läkare omedelbart. Det finns inget känt sätt att förhindra myomutveckling, men livsstilsförändringar – som att gå ner i vikt och träna regelbundet – kan hjälpa till att minska deras storlek. och svårighetsgrad över tid. Om du tror att du kan ha myom är det viktigt att prata med din läkare om dina symtom så att han eller hon kan utvärdera dig och rekommendera behandling vid behov."Kan du bli gravid med myom"

Fibroida tumörer är sällsynta förekomster i livmodervävnaden, men när detta tillstånd är närvarande kan detta tillstånd resultera i ett antal komplikationer inklusive: oregelbunden menstruation; infertilitet; ökad risk för utomkvedshavandeskap (en graviditet utanför livmodern); bäckensmärta; tunga perioder; svårigheter att bli gravid på grund av obstruktion från förstorade myomtumör(er).Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot dessa tumörer finns det ett antal behandlingar som kan förbättra livskvaliteten för dem som drabbats av dem, inklusive kirurgi; strålbehandling; kemoterapi; hormonbehandling etc

Majoriteten (ungefär 80 %) av alla livmodertumörer är godartade men cirka 10 % kommer så småningom att utvecklas till malign form som sedan kräver ytterligare behandlingar beroende på dess stadium, dvs metastaserande cancer kommer att kräva andra typer/kombinationsterapier än primär cancer som inte har spridit sig längre än ursprungliga webbplatsen

Medan vissa kvinnor rapporterar att de har framgångsrika graviditeter efter diagnos med en livmodertumör, upplever andra att deras fertilitet minskar efter att ha diagnostiserats på grund av olika biverkningar associerade med olika behandlingar som erbjuds

Sammantaget är det dock klart att om de upptäcks tillräckligt tidigt kan många komplikationer relaterade till livmodertumörer undvikas eller åtminstone minimeras genom tidig upptäckt och lämpliga behandlingsalternativ."

Är myom cancerframkallande?

Vilka är symtomen på myom?Hur kan man behandla myom?Vilka är riskerna med att ha myom?Finns det ett botemedel mot myom?Kan fibroidkirurgi hjälpa till att minska eller ta bort dem?

Myom är godartade utväxter i livmodern som kan orsaka smärta, oregelbundna blödningar och infertilitet.De kan vara cancer i vissa fall, men detta är sällsynt.De vanligaste symtomen på myom är bäckensmärtor, kraftiga mens och svårigheter att bli gravid.Behandlingsalternativ inkluderar medicinering, kirurgi (borttagning av myom) och strålbehandling.Det finns inget känt botemedel mot fibroser, men de kan ofta reduceras eller elimineras genom behandling.Det finns också risker förknippade med att ha dem, inklusive en ökad risk att utveckla äggstockscancer.Sammantaget upplever dock majoriteten av kvinnor som har myom få om några negativa effekter av dem.

Hur vanliga är myom?

Vilka är symtomen på myom?Hur kan man behandla myom?Vilka är riskerna med att ha myom?Kan myom orsaka infertilitet?Vad är en myomektomi?Vad är en laparoskopisk myomektomi?

Fibroidumörer är godartade utväxter som kan uppstå i vilken del av kroppen som helst.De består av bindväv och muskler och kan bli flera centimeter stora.Fibroidumörer står för cirka 1 % av alla gynekologiska cancerfall, men de är mycket vanligare hos kvinnor över 50 år.

Det finns inget definitivt sätt att veta om du har en myomtumör, eftersom de ofta kan gå oupptäckt i flera år.De vanligaste symtomen på myomtumörer inkluderar: kraftiga menstruationer, bäckensmärtor, andnöd, andningssvårigheter genom näsan, illamående eller kräkningar, trötthet och viktökning.Om du upplever något av dessa symtom och misstänker att du kan ha en myomtumör, kontakta din läkare.

Det bästa sättet att behandla en myomtumör är vanligtvis genom att kirurgiskt ta bort den.Det finns två huvudtyper av kirurgi som används för att ta bort myom: öppen kirurgi (myomektomi) och laparoskopisk kirurgi (laparoskopisk myomektomi). Båda procedurerna går ut på att göra små skärsår i huden och sedan använda specialverktyg för att ta bort tumören bit för bit.Beroende på tumörens storlek och placering kan båda förfarandena kräva ytterligare operation senare.De långsiktiga utsikterna för båda typerna av operationer är generellt sett goda; Det kan dock finnas några mindre biverkningar som kräver pågående behandling såsom nedsatt fertilitet eller inkontinens.På det hela taget upplever de flesta kvinnor att deras livskvalitet förbättras efter att ha genomgått endera typen av operation.

Kan man bli gravid med myom?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom myom potentiellt kan påverka fertiliteten på ett antal sätt.Vissa kvinnor som har myom upplever svårigheter att bli gravida på grund av sin förstorade storlek och/eller placering, medan andra kanske kan bli gravida utan problem alls.Det är dock alltid viktigt att prata med din läkare om din specifika situation för att få den mest korrekta informationen. Generellt sett finns det några saker du kan göra för att öka dina chanser att bli gravid om du har myom:1 ) Tala med din läkare om möjliga behandlingar eller procedurer som kan bidra till att minska storleken eller placeringen av dina myom.2) Se till att du tränar regelbundet och äter en hälsosam kost.Båda dessa faktorer kan bidra till att förbättra den allmänna hälsan och kan också förbättra fertilitetsnivåerna.3) Om du redan är gravid, kom ihåg att Fibroid Awareness Week (som äger rum varje år i början av maj) är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om myom hälsa och graviditet från din vårdgivare.4) Slutligen, tveka inte att ta kontakt om du känner att du kämpar med infertilitet på grund av dina myom – det finns många resurser tillgängliga online och genom lokala organisationer som Fertility Network International (FNI). Kan du bli gravid med myom?Det finns inget definitivt svar eftersom myom potentiellt kan påverka fertiliteten på ett antal sätt.Vissa kvinnor som har myom upplever svårigheter att bli gravida på grund av sin förstorade storlek och/eller placering, medan andra kanske kan bli gravida utan problem alls.Det är dock alltid viktigt att prata med din läkare om din specifika situation för att inte bara få den mest korrekta informationen utan också få vägledning om hur man bäst hanterar eventuella hinder längs vägen.- Tala med din läkare om möjliga behandlingar eller förfaranden Det kan hjälpa till att minska storleken eller platsen för ditt myom - Se till att du tränar regelbundet och äter en hälsosam kost - Om du redan är gravid Tänk på att myomsveckan är en utmärkt tid att ställa frågor om myoms hälsa och graviditet Från din vårdgivare - Tveka äntligen inte att kontakta stöd om du känner att du kämpar med infertilitet på grund av dina fibrosdskällor: https://www.webmd.com/fibromyalgia/guide/can-you-get-pregnant -med-fibroider#1 http://www2ahealthcareprovidersguildonlinecom/articleview?articleId=29&articleType=Article&catalogId=10051&categoryId=5191&subCategoryId=10

KAN MAN BLI GRAVID MED FIBROID?

Det finns inget definitivt svar eftersom myom potentiellt kan påverka fertiliteten på ett antal sätt.Vissa kvinnor som har myom upplever svårigheter att bli gravida på grund av sin förstorade storlek och/eller placering, medan andra kanske kan bli gravida utan problem alls.Det är dock alltid viktigt att prata med din doktor om din specifika situation för att få mycket exakt information och vägledning om hur man bäst hanterar eventuella hinder på vägen.

I ALLMÄNHET

Det finns några saker som de kanske bara kan öka chanserna att bli gravida om du har fibrosd men som också kan förbättra den allmänna hälsan och kan förutsägas att förbruka varje hälsosam kost och regelbunden träning.

Orsakar myom smärta?

Vilka är symtomen på myom?Hur kan man behandla myom?Vilka är riskerna med att ha myom?Kan myom orsaka infertilitet?Finns det några biverkningar vid behandling av myom?Behandlar myomborttagningskirurgi smärta och infertilitet i samband med myom?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom varje kvinnas erfarenhet av myom kommer att vara olika.Men några allmänna tips som kan hjälpa inkluderar:

- Att ta ibuprofen eller andra smärtstillande medel regelbundet för att lindra myomsmärtor.

- Undvika aktiviteter som förvärrar tillståndet, såsom tunga lyft eller ansträngningar.

- Begränsa vätskeintaget om buksvullnaden är kraftig.

- Att träffa en sjukvårdspersonal som är specialiserad på kvinnors hälsofrågor, till exempel en gynekolog eller obstetriker/gynekolog (OB/GYN), för att få råd om hur man hanterar myomsmärta och förbättrar fertilitetsresultat.

Kan myom tas bort utan operation?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom myom kan variera avsevärt i storlek och form.Men, beroende på vilken typ av myom och hur stor den är, kan vissa människor kanske ta bort dem utan operation.

Om du överväger att ta bort myom, kommer din läkare sannolikt att utföra en fysisk undersökning och utföra en mängd olika tester för att avgöra om de är godartade (icke-cancerösa) eller cancerösa.Om de är godartade kan din läkare rekommendera att du provar naturliga metoder som kostförändringar eller träning innan du överväger operation.Om myomet är cancer kan det dock bli nödvändigt att operera bort det.

Oavsett om du väljer att operera bort dina myom eller inte, se till att prata med din läkare om alla dina alternativ så att du kan få bästa möjliga vård för dig själv.

Vilka är de olika typerna av behandlingar för myom?

Vilka är riskerna och fördelarna med behandlingar för myom?Vilka olika typer av myomoperationer finns det?Vilka är de möjliga biverkningarna av fibroidkirurgi?Kan man bli gravid efter en myomoperation?Hur kan jag förhindra att jag får myom i första hand?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom varje kvinnas erfarenhet av myom är unik.Men några allmänna tips som kan hjälpa inkluderar: undvika tunga lyft, träna regelbundet, äta en balanserad kost och bibehålla en hälsosam vikt; få regelbundna kontroller med din läkare; och prata öppet om dina bekymmer med din vårdgivare.

Behandlingar för myom varierar beroende på deras storlek, plats och svårighetsgrad.I de flesta fall kommer läkare att ordinera medicin eller operation för att ta bort myom.Kirurgi kan göras genom ett öppet eller laparoskopiskt ingrepp.Den vanligaste typen av operation kallas laparoskopi som använder små snitt som gör att kirurger kan se inuti kroppen utan att öppna den helt.Andra behandlingar inkluderar kryoterapi (frysning), strålbehandling och embolisering (en blockering).

Risker förknippade med behandling av myom inkluderar blödning, infektion, smärta under eller efter operation, nervskador och infertilitet.Det finns också potentiella biverkningar från alla typer av behandling inklusive illamående, kräkningar, trötthet och håravfall.Vissa kvinnor upplever långvariga biverkningar som endometrios (ett tillstånd där vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern) efter att ha genomgått behandling för myom.Kan man bli gravid efter en myomoperation?Detta är en svår fråga att besvara eftersom varje kvinnas situation är unik.Vissa kvinnor som har haft framgångsrika graviditeter efter behandling för myom rapporterar att de inte kunde bli gravida före sina operationer medan andra rapporterar att de kan bli gravida efter behandling men sedan upplever komplikationer under graviditeten som högt blodtryck eller graviditetsdiabetes mellitus (DM). Det är viktigt att prata med din vårdgivare om din specifika situation för att avgöra om du är berättigad till fertilitetsbehandlingar efter behandling för myom.Hur kan jag förhindra att jag får myom i första hand?Förebyggande inkluderar att hålla en hälsosam vikt genom att undvika fetma och få tillräckligt med motion; äta en balanserad kost inklusive massor av frukt och grönsaker; begränsa bearbetade livsmedel; undvika rökning; dricka alkohol måttligt; ta p-piller om du använder dem korrekt; engagera sig i säker sexpraxis, inklusive att använda kondom varje gång du har sex, och månatliga cellprover. Kan du bli gravid om du har flera typer av myom?Denna fråga kan inte besvaras definitivt eftersom varje kvinnas situation är unik, men det finns några allmänna tips som kan hjälpa till, inklusive: att söka råd från en sjukvårdspersonal som är specialiserad på reproduktiv hälsa; hålla reda på din menstruationscykel; ta dagliga multivitaminer; äta måttliga mängder av fiber; undvika överdrivet koffeinintag; få regelbunden fysisk aktivitet.

.Vad är det bästa sättet att förhindra myom från att återkomma efter behandling?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Några faktorer som kan påverka huruvida du kan bli gravid eller inte efter behandling för myom inkluderar din ålder, storleken och placeringen av ditt myom och vilken typ av behandling du får.Många kvinnor tycker att fertilitetsbehandlingar som provrörsbefruktning (IVF) är framgångsrika när de används i kombination med andra preventivmetoder, såsom kondomer eller p-piller.Det är dock alltid viktigt att prata med en vårdgivare om din specifika situation innan du försöker bli gravid.Det finns många olika sätt att förhindra myom från att återkomma efter behandling; vissa människor tycker att kostförändringar eller träning hjälper dem att må bättre överlag och kan bidra till att minska risken för att utveckla myom igen i framtiden.Om du upplever några problem under graviditeten, var noga med att rådgöra med din läkare.De kommer att kunna ge ytterligare råd om hur du bäst tar hand om dig själv under denna tid.

.Hur vet jag om jag har myom?

Vilka är symtomen på myom?Hur kan jag bli av med myom?Vilka är riskerna med att ha myom?Kan fibroidoperation hjälpa mig att bli gravid?Vad är laparoskopisk kirurgi för myom?Vilka är fördelarna och riskerna med laparoskopisk kirurgi för myom?Kan laserbehandling användas för att behandla fibroidumörer?Om så är fallet, vilka är fördelarna och riskerna med laserbehandling för myomtumörer?Fungerar några andra behandlingar för behandling av myomtumörer?Om så är fallet, vad är namnen och detaljerna för dessa behandlingar?

Myom (även känd som leiomyom) är godartade utväxter som kan uppstå i vilken del av kroppen som helst.De består av vävnad som växer onormalt som svar på hormonella signaler.Den vanligaste platsen där myom uppstår är i kvinnors livmoderväggar (livmoderns yttre lager), men de kan även bildas i andra delar av kroppen, till exempel runt urinblåsan eller inne i slidan.

Det finns ingen orsak till myom, men de kan vara kopplade till vissa tillstånd, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). De flesta kvinnor som har myom kommer aldrig att uppleva några symtom.Vissa kvinnor kan dock uppleva bäckensmärtor eller kraftiga menstruationer.I sällsynta fall kan en stor knöl som kallas myom utvecklas i en myomtumör.Om detta händer bör du omedelbart uppsöka din läkare eftersom det kan tyda på ett underliggande cancertillstånd.

Om du är orolig för din hälsa eller om du märker några ovanliga förändringar i din menstruationscykel är det viktigt att du pratar med din läkare om dina symtom.Din läkare kan göra en fysisk undersökning och utföra tester för att avgöra om du har myom.Om du har dem kan din läkare rekommendera olika behandlingar för att ta bort dem.Dessa inkluderar mediciner och kirurgi (som hysterektomi). Det är viktigt att diskutera alla alternativ med din läkare innan du fattar ett beslut om behandling.

Det finns flera sätt att undvika att bli gravid medan du har myom: Du bör använda effektiva preventivmedel under både vanliga menstruationscykler och när du tar p-piller speciellt utformade för personer med fertilitetsproblem (som metformin). Du bör också undvika sexuell aktivitet under mens om möjligt eftersom detta ökar risken för att bli gravid. Om du blir gravid medan du har myom finns det en chans att graviditeten blir svår – speciellt om du har stora lesioner (fibroadenom) på vardera sidan av livmodern. I vissa fall kan kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av livmodern vara nödvändigt för att säkerställa en framgångsrik graviditet.

.Jag har fått diagnosen fibroder, vad gör jag nu?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Varje kvinnas situation är unik och kommer att kräva ett annat tillvägagångssätt.Några saker du kanske vill överväga inkluderar:

-söka råd från din läkare eller annan vårdpersonal som är kunnig om myom

- ta medicin som din läkare ordinerat för att krympa myom (om de orsakar symtom)

- genomgår operation om myomen är stora, orsakar obstruktion av äggledarna eller om de orsakar smärta eller infertilitet

-att använda fertilitetsbehandlingar såsom provrörsbefruktning (IVF) om du har svårt att bli gravid på egen hand.Det finns många alternativ tillgängliga, så det är viktigt att prata med en fertilitetsspecialist om vad som kan vara bäst för dig.

Tutte le categorie: Hälsa