Sitemap

Exponeringsterapi är en typ av psykologisk behandling som hjälper människor att övervinna ångest och fobier.Det handlar om att gradvis utsätta personen för den sak eller situation som gör dem oroliga eller rädda.Detta kan göras på ett antal sätt, inklusive exponeringsövningar, imaginära exponeringar och verkliga exponeringar.Exponeringsterapi används ofta för att behandla tillstånd som social ångest, panikångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Vilka olika typer av exponeringsterapi finns det?

Exponeringsterapi är en typ av psykologisk behandling som hjälper människor att övervinna ångest och rädsla genom att gradvis utsätta dem för de saker som orsakar dessa känslor.Det finns fyra huvudtyper av exponeringsterapi: graderad exponering, systematisk desensibilisering, översvämning och motkonditionering.

Graderad exponering innebär att gradvis öka mängden ångestframkallande stimuli som en person utsätts för tills de kan tolerera det.Systematisk desensibilisering innebär att man använder flera exponeringar för att minska mängden ångest som någon upplever innan de återinförs till den ursprungliga stimulansen.Översvämning hänvisar till att upprepade gånger utsätta någon för ett överväldigande antal stimuli på en gång för att överväldiga deras förmåga att klara en sak och framkalla panik.Motkonditionering innebär att lära människor hur man associerar positiva tankar med oroliga situationer för att de ska kunna hantera sin ångest mer effektivt.

Hur fungerar exponeringsterapi?

Exponeringsterapi är en typ av psykologisk behandling som hjälper människor att övervinna ångest och fobier.Målet med exponeringsterapi är att gradvis öka mängden exponering (eller konfrontation) som en person upplever tills de kan tolerera det fruktade föremålet eller situationen.Detta kan göras på en mängd olika sätt, inklusive:

 1. Att låta personen konfrontera sin rädsla i små, gradvisa steg över tiden.
 2. Att ge stöd under exponeringar, som att ge trygghet eller hjälpa personen att undvika att utlösa situationer.
 3. Använda imaginära exponeringsövningar, som går ut på att föreställa sig att man möter rädslaobjektet eller situationen utan att faktiskt göra det.
 4. Arbeta med en terapeut som är specialiserad på exponeringsterapi för att hjälpa till att vägleda och stödja processen.

Vilka är fördelarna med exponeringsterapi?

Exponeringsterapi är en typ av psykoterapi som hjälper människor att övervinna ångest och rädsla genom att utsätta dem för saker som orsakar dessa känslor.Målet är att gradvis öka exponeringen tills personen kan tolerera den fruktade situationen eller föremålet.Exponeringsterapi kan vara till hjälp för en mängd olika tillstånd, inklusive fobier, posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och social ångest.Några fördelar med exponeringsterapi inkluderar:

 1. Minskad ångest och rädsla.
 2. Förbättrad coping-förmåga.
 3. Ökad förmåga att fungera i det dagliga livet.
 4. Minskad beroende av medicinering eller andra behandlingar.

Vem är en bra kandidat för exponeringsterapi?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom den bästa kandidaten för exponeringsterapi kommer att variera beroende på individens specifika situation och historia.Vissa potentiella kandidater för exponeringsterapi inkluderar dock individer som har upplevt trauma eller övergrepp i sitt förflutna; de som är benägna att få ångest eller panikattacker; och de som har en stark rädsla för vissa föremål eller situationer.I slutändan är det viktigt att prata med en kvalificerad terapeut om dina specifika behov innan du påbörjar någon form av behandling.

Finns det några risker med exponeringsterapi?

Det finns några potentiella risker förknippade med exponeringsterapi, men majoriteten av människor som genomgår exponeringsterapi upplever inga negativa biverkningar.Vissa personer kan uppleva mild ångest eller panikattacker under exponeringsbehandling, men dessa reaktioner avtar vanligtvis efter att behandlingen är avslutad.Personer som är särskilt känsliga för stress eller ångest kan upptäcka att deras symtom förvärras under exponeringsbehandling, men detta är vanligtvis tillfälligt.I sällsynta fall kan vissa individer utveckla en psykisk störning som ett resultat av sina erfarenheter av exponeringsterapi.Detta är dock extremt sällsynt och förekommer vanligtvis bara hos personer som har redan existerande psykiska problem som gör dem mer mottagliga för att utveckla en ny sjukdom.Sammantaget är exponeringsterapi i allmänhet säker och tolereras väl när den utförs av kvalificerad personal.Det finns dock några saker att tänka på om du funderar på att genomgå exponeringsterapi:

 1. Se till att du pratar med din läkare först för att säkerställa att det är en lämplig behandling för dig;
 2. Var medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå under exponeringsterapi; och
 3. Se till att inte överstressa dig själv under behandlingsprocessen – ge dig själv tid att slappna av och återhämta dig mellan sessionerna.

Hur förbereder jag mig för en exponeringssession?

När du förbereder dig för en exponeringssession är det viktigt att vara medveten om de olika typer av exponeringar som kan göras.Det finns tre huvudtyper av exponeringar: kontrollerad, okontrollerad och blandad.

Kontrollerade exponeringar är den vanligaste typen av exponering och innebär att du använder en slutare eller timer för att styra hur länge du exponerar.Okontrollerade exponeringar sker när du tar dina bilder utan att använda en slutare eller timer och låter kameran göra sin egen grej.Blandade exponeringar innebär att två eller flera typer av exponeringar kombineras till ett foto.

Det finns några saker som du alltid bör tänka på när du förbereder dig för en exponeringssession:

 1. Se till att din kamera är korrekt inställd och redo att användas innan du startar sessionen.Detta inkluderar att se till att ditt objektiv är rent och fritt från damm, olja eller annat skräp, samt att se till att kamerans batterier är fulladdade.
 2. Använd alltid korrekt exponeringskompensation (EC) när du fotograferar med digitalkameror för att ta hänsyn till ljusintensitetsförändringar under dag-/nattcykeln.EC låter dig justera exponeringen med +/-3 EV i de flesta fall.
 3. När du väljer ett motiv för en exponeringssession är det viktigt att överväga vilken typ av ljus som kommer att finnas under fotograferingen.

Vad händer under en exponeringssession?

Under en exponeringssession kommer du och ditt motiv att vara i ett mörkt rum med kameran riktad mot ditt motiv.Du måste förbereda ditt motiv genom att låta dem sitta eller stå på en specifik plats så att deras bild fångas korrekt.När du har förberett ditt motiv måste du ställa in kameran och komponera bilden.När allt är klart kan du börja fotografera!Exponeringstiderna varierar beroende på ljusförhållandena och kamerans känslighet, men exponeringarna varierar vanligtvis från 1/30 sekund till flera sekunder.Målet är att fånga så mycket detaljer som möjligt samtidigt som man undviker överexponering (vilket kan resultera i suddiga bilder) eller underexponering (vilket kan resultera i missade detaljer).

Hur länge varar en exponeringssession?

Hur länge varar en exponeringssession?Exponeringssessioner kan vara allt från några minuter till flera timmar.Allt beror på fotografens önskade resultat och hur mycket tid de har till förfogande.Vissa fotografer gillar att hålla sina exponeringar korta, medan andra kanske föredrar längre exponeringar som fångar mer av det omgivande ljuset i scenen.I slutändan är det upp till fotografen att bestämma hur länge en exponeringssession ska pågå.

Hur många sessioner av exponeringsterapi kommer jag att behöva för att slutföra behandlingen?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom antalet sessioner som krävs kommer att variera beroende på individens symtom och historia.I allmänhet kommer dock exponeringsterapisessioner att ta cirka 30 minuter vardera.

Kan andra terapier användas tillsammans med exponeringsterapi för att effektivt behandla min ångestsyndrom?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom den bästa behandlingsplanen för en individuell ångeststörning kommer att variera beroende på den personens specifika symtom och historia.Men några andra terapier som kan vara effektiva i samband med exponeringsterapi inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT), stresshanteringstekniker och medicinering.Det är viktigt att prata med en mentalvårdspersonal om vilken kombination av behandlingar som skulle vara bäst för dig.

Vad ska jag göra om jag upplever höga nivåer av ångest eller ångest under en exponeringssession?

Om du upplever höga nivåer av ångest eller ångest under en exponeringssession är det viktigt att ta en paus och omvärdera din situation.Det kan vara bra att prata med en terapeut om situationen eller överväga att ta medicin för att hantera din ångest.Om du fortsätter att uppleva höga nivåer av ångest eller ångest kan det bli nödvändigt att avsluta exponeringssessionen i förtid.Kom ihåg att det är okej att känna oro under en exponeringssession; men om du upptäcker att du inte kan tolerera nivån av ångest, vänligen sök professionell hjälp.

Var kan jag hitta en kvalificerad terapeut för att administrera exponeringsterapi?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa stället att hitta en kvalificerad terapeut som kan administrera exponeringsterapi kommer att variera beroende på dina specifika behov.Men några bra ställen att börja leta på inkluderar mentalvårdskliniker eller sjukhus, onlinekataloger över terapeuter eller kontakta din lokala psykologförening.Dessutom erbjuder många försäkringsbolag täckning för exponeringsterapibehandling genom sina program för psykisk hälsa.Om du inte kan hitta en kvalificerad terapeut lokalt eller genom traditionella kanaler, finns det också självhjälpsresurser tillgängliga online (som böcker och webbplatser) som kan hjälpa dig att administrera exponeringsterapi på egen hand.

Tutte le categorie: Hälsa